Spletna stran uporablja piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem se strinjate s pogoji poslovanja, politiko zasebnosti, pravili za piškotke in nam dovolite uporabo piškotkov.

Priloga št. 9 k Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov

Izvajalec: BELI MEDVED d.o.o.

Podaja Informacije po 13. in 14. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR):

 1. identiteta in kontaktni podatki obdelovavca in njegovega predstavnika:

Naziv: Beli Medved d.o.o.

Naslov: Zgornji Otok 8, 4240 Radovljica

e-mail: [email protected]

 1. kontaktni podatki osebe za varstvo podatkov:

04 530 9090

[email protected]

 1. nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo:

- za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev za posameznika,

- 6. člen GDPR, privolitev posameznika, pogodba

 1. vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo:

 • osnovni osebni podatki (ime, priimek, prebivališče, EMŠO),

 • osnovni kontaktni podatki (telefon, e-mail),

 • podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za vpogled v zdravstveno dokumentacijo: ime, priimek, tel, razmerje do pacienta),

 • posebne vrste osebnih podatkov (podatki, potrebni za obravnavo zdravstvenega stanja oziroma za potrebe zdravljenja),

 • osnovni podatki, potrebni za izstavitev računa (transakcijski račun), v primeru samoplačniških storitev, doplačilih zdravstvene storitve

 1. uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

 

izvajalec zdravstvene dejavnosti in pooblaščene osebe; podatki se ne izvažajo v tretje države

 1. obdobje hrambe osebnih podatkov:

zobozdravstveni karton trajno; zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti pacienta; ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let, skladno z namenom obdelave

 1. pravice posameznika:

 • pravica dostopa do osebnih in genetskih podatkov (15. čl. GDPR),

 • pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih in genetskih podatkov (16. čl. GDPR),

 • pravica do izbrisa osebnih in genetskih podatkov v primerih, določenih v 17. čl. GDPR,

 • pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. čl. GDPR,

 • pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih in genetskih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. čl. GDPR),

 • pravica do prenosljivosti podatkov (20. čl. GDPR),

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. čl. GDPR)

 1. obveznost zagotovitve osebnih podatkov

za potrebe izvajanja zdravstvene storitve po naročilu posameznika, po privolitveni izjavi

 1. vir osebnih podatkov

posameznik

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, z zahtevo na naslov obdelovalca, kontaktni podatki so navedeni pod točko 1.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).